• Sposoby płatności

 

4.2. Sposoby płatności:

4.2.1. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia. 

4.2.2. Sposoby płatności za Zamówienie: 

  • przelew tradycyjny - dane do przelewu zostają wysłane po dokonaniu zamówienia,

  • przelew elektroniczny - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. i obsługuje on następujące karty płatnicze: 
  • * Visa
    * Visa Electron
    * MasterCard
    * MasterCard Electronic * Maestro

  • Sky-Pay

4.2.3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedawcy. Na opłacenie kosztów zamówienia Kupujący ma 2 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy poprzez jej Anulowanie. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.